11Dom    kontakt
  Strona główna >> Cennik >> Karta Multisport- Benefit Systems  
 

Karta Multisport Benefit Systems - zasady korzystania

Honorujemy karty MULTISPORT Benefit Systems na poniższych zasadach:

1. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja  miejsc na konkretnych zajęciach (zgodnie z grafikiem): salsa solo suelta, salsa w parach, tango argentyńskie, intudance.

2. Przed każdymi zajęciami należy okazać dowód osobisty oraz kartę do zeskanowania w terminalu oraz podpisać się na liście wejść u osoby prowadzącej kurs. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest potwierdzenie przez Benefit Systems ważności karty. W przypadku braku takiego potwierdzenia posiadacz karty opłaca lekcje zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Nie ma dodatkowych opłat do stałych zajęć ujętych w graiku.

4. Posiadacz karty może dołączyć do grup już istniejących, w miarę wolnych miejsc, pod warunkiem wybrania zajęć na  odpowiednim dla siebie poziomie zaawansowania.

5. Użytkownik karty Multisport może korzystać z jednych wybranych zajęć dziennie. Pozostałe zajęcia są odpłatne wg cennika.

6. Na niektórych kursach pobierana jest kaucja 45 zł za rezerwację miejsca w grupie. Za nieobecność na zajęciach (więcej niż jednych w czasie trwania kursu) potrącane jest 15 zł. W niektórych przypadkach możliwe jest odrobienie nieobecności. Po zakończeniu kursu kaucja zwracana jest z uwzględnieniem odliczeń.

W zamian uczestnicy kursu mają gwarancję, że zajęcia odbędą się w zaplanowanym przedziale czasowym.

kontakt: Beata Tymes
tel.660 350 606

mail: beata@taniec.info.pl